DEANNA MURPHY

CO-OWNER, STYLIST, MAKEUP ARTIST

Call to request Deanna's cancellation list.                                   .                                           

SAMANTHA SNOWDALE

STYLIST, MAKEUP ARTIST

verde_318.JPG

SOPHIA ABI-KHERIS

STYLIST, MAKEUP ARTIST

verde_270.JPG

JESSICA MCNEIL

SALON COORDINATOR, MAKEUP ARTIST

ASHLEY SEXTON

CO-OWNER, STYLIST, MAKEUP ARTIST

Call to request Ashley's chancellation list.                                        .                     

TAYLOR GALVIN

STYLIST

verde_250.JPG

SHANNON LONG

STYLIST

verde_096.JPG

NICOLE ARCHAMBAULT

SALON COORDINATOR, MAKEUP ARTIST

KENDRA GOODWIN

STYLIST

verde_383.JPG

TIA TOCCI

STYLIST, MAKEUP ARTIST

verde_113.JPG

LYNDSEY COSGROVE

STYLIST

verde_182.JPG

SANDRA SILVA

MAKEUP ARTIST